BISAYANG HENERAL

LINGAW-LINGAW! GUGMA! KASAKIT! PAGLAUM UG UBAN PA!....

Sunday, January 26, 2014

KALISOD, PANGANDOY ug PAGLAUM (Sylvester Stallone Story)


(C) actors.co.keUsa kini sa mga storya sa Hollywood  nga maka pa tandog sa atong kasing-kasing. Siya si Sylvester Stallone, isa sa pinaka ilado nga aktor sa Hollywood! Kaniadto, usa si stallone sa mga aktor nga pinaka pigado. Adunay panahaon nga iyang gi tulis iyang kaugalingong asawa, ni samot pa kini ug ni abot sa punto nga nawad-an si satllone ug panimalay! Tungod sa ka pigadohon, wala na maka bayad si stalone ug renta sa iyang panimalay ug gi pili nga matulog sa usa ka bus station. Iyang pinaka lisod nga sitwasyon mao ang iyang pag baligya sa iyang kaugalingong iro sa usa ka tindahan sa ilimnon tungod kay dili na niya kini kayang alimahan.

Ni labay ang duha ka semana, naka saksi si stallone ug away ni Mohammed Ali kontra kay Chuck Wepner (Boxing) ug kato nga away naka hatag kaniya ug inspirasyon aron I suwat ang sikat na salida nga “ROCKY”. Iya kining gi suwat sulod sa 20 ka oras ug gipaningkamotan nga ibaligya sa kantidad nga $125,000 apan usa ra ang nagka interest sa iyang gi suwat ug gusto pa niya nga siya mismo ang mo bida sa iyang gi suwat nga storya apan wala kini gi sugtan sa studio.

Ni hawa si stallone sa studio nga nawad-an ug paglaom,  apan mi ingon ang mga tao sa studio nga na lingaw sila sa hitsura ug istorya ni stallone.. ug tungod niini nagka interest ang studio ug buot mo hatag ug $250,000 alang sa iyang gi suwat, apan wala kini gi dawat ni stallone. Mi saka ang offer sa studio nga mi kabat sa $350,000 apan sa kagustohan ni stallone nga mo bida sa iyang sinuwat, wala gihapon niya kini gi dawat.

Ni labay ang pipila ka minuto ug ni sugot ang studio nga mo hatag sila ug $35,000 ug ilang kuhaon si stallone para mo bida niini… u gang uban sakop na sa history! Ang na sampit nga salida mi daog ug Best picture, Best directing ug Best film editing sa usa ka prestihiyosong Oscar Awards ug gawas pa ani, kandidato pa siya para sa pagka Best Actor! Ang na sampit nga salida gi deklara sa American National Film Registry nga usa sa pinaka nindot nga salida!

kahibalo ba ka kung unsa iyang unang gi palit sa iyang $35,000? Ang iyang alaga nga iro nga iyang gi baligya sa usa ka tindahan! Tinood kana, iyang gi palangga iyang iro sama sa usa ka tao nga iyang gi antos ang pag tindog gawas sa tindahan aron huwaton ang tao nga iyang gi baligyaan sa iro. Mi labay ang 3 ka adlaw ug nakita ni stallone ang tao nga ni palit sa iro ug iyang gi esplekaran nganong iya kining gi baligya ug buot niya kining bawion. Apan wala mi sugot ang tao, buot na mo hatag ug $100 si stallone aron iya kining ma bawi apan wala gihapon mi sugot ang tao, sa motoo ka o dili mi kabat sa $15,000 ang buot I hatag ni stallone aron lang iyang ma bawi ang iro nga kung buot huna-hunaon iya lamang gi baligya sa kantidad nga $25….. Ug  karon! ang stallone kaniadto nga mi baligya sa iyang iro kay tungod dili nia kini kayang alimahan, usa na sa pinaka sikat nga aktor sa kalibutan!

Aduna ka bay pangandoy? Apan dili nimo kini ma kab-ot tungod sa imong ka lisod? Gamay ba kaayo kini aron imong lihokon? Gamay ba kini para mamahimong accomplishment? Milabay na kana sa akong kinabuhi sa pipila ka higayon!

Lisod ang kinabuhi. Ang mga oportunidad mo labay ra kanimo! Ang tao ganahan sa imong buot I hatag apan dili sila ganahan nimo! Kung ikaw pobre ug dili ilado, mag lisod ka aron ma kab-ot imong mga pangandoy! Ma sirad-an ka sa pultahan sa oportunidad. Mawad-an ka ug paglaom, pugson mo man nga mo asenso apan wala gihapon mahitabo nga maayo sa imong kinabuhi.
Apan ayaw tugoti ang mgaa tao sa imong palibot nga gub-on imong pangandoy! Bisan unsay mahitabo nimo, padayon sa pag pangandoy. Bisan pa ug adunay mga tao nga mo babag ninii, padayon sa pag pangandoy. Bisan pa ug talikdan ka nila, padayon sa pag pangandoy ug bisan pa ug ilaha kang balibadan, padayon sa pag pangandoy!

Walay laing naka hibalo sa imong ma kaya kung dili imong kaugalingon ra! Tagdon ka sa mga tao basi sa ilang nakita nimo ug kung unsa ang mga butang nga anaa ka! ayaw ka wala ug paglaom! Bisan pa ug imong I baligya imong bisti, iro o bisan pa ug matulog ka sa bus station! Walay kaso na basta ang importante limpyo imong pamaagi aron mabuhi! Wala pa natapos imong storya… salig lang! padayon sa pag uswag, padayon sa imong pag pangandoy ug kab-ota kini!Saturday, January 25, 2014

Sugarol ug panit

Mi dako ako sa usa ka komunidad nga adunay daghang klase sa kalingawan, usa na niini ang kalingawan nga ilang gi tawag og Last two/ Last Three o Four Digit Games. Usa kini ka klase sa illegal number games nga kinahanglan ug pusta o kwarta aron ikaw makapa rehistro sa imong gusto nga numero. Apan ang basehan niining duwaa makuha gikan sa “LEGAL NUMBER GAMES” nga gina tawag ug “LOTO”. 

Mamahimo ka nga magpa rehistro sa imong numero  sa mga ASER/USHER nga imong mamatikdan nga mag lakaw-lakaw sa kadalanan aron mo offer sa nasampit nga illegal number game. Ang premyo o daog niining duwaa naga depende sa imong gi pusta nga kwarta. Sa akong nahibaw-an para sa LAST TWO, ang kantidad nga 10 pesos mamahimong mo daog ug 800. Easy Money kung kini pagka tawagon sa uban!

Sa pikas nga bahin, adunay GUIDE nga posibleng ipang hatag sa mga aser diha sa ilang parokyano aron mo dako ang chansa sa ilang kadaugan. Gawas pa niini ug ang kataw-anan nga bahin ninning nasampit nga number games, kasagaran I base sa mga mo taya ilang numero pinaagi sa ilang DAMGO! Wala ka nasayop, matod pa sa mga aser aduna kuno’y interpretasyon nga numero likod sa damgo!

Apan ang nasampit nga number games dili maayo para sa ekonomeya sa usa ka lokalidad! gawas sa rason nga usa kini ka ILLEGAL nga aktibidad. Ang LEGAL nga number games nga gina tawag ug LOTO ang ma apektohan niini! Gawas pa sa nasuta nga epekto, dili pud kini maayo para sa usa ka indibidwal! Kasagaran sa mga na adik niining duwaa maka himo na ug dautan nga butang o dili maayo nga buluhaton aron lang naay pang taya o pusta sa nasampit nga Illegal Game. Apan sama sa mga LEGAL nga duwa sulod sa CASINO sama sa Poker ug uban pa, usa gihapon kini ka klase sa sugal ug wala gihapo’y kadaugan sa nasampit nga sugal kung ikaw magpaka adik!Tuesday, January 14, 2014

KWARTA, Grasya o Sumpa?

(C) Google.com

Karong panahoa, kwarta ang ga padagan sa kalibutan! kwarta na sab ang sukdanan sa tanan butang. Pwedi ka maka himo sa imong gusto pagka buhaton kung ikaw adunahan sa kwarta, mamahimong possible imong mga pangandoy kung ikaw adunay kwarta!

Kung aduna sab kay daghang kwarta posible sad nga ikaw ma ilado, sama nila Henry Sy ug uban pang mga kwartahan sa pilipinas! Apan gawas niini, pwpwedi sab ka mamahimong ilado nga kwartahan pinaagi sa pag tabang sa mga kabos!

Apan dili ma lalis nga ang kwarta usab ang ugat sa ubang  dili maayo nga mga panghitabo sa atong kalibutan. Hold-up, Kawat, Carnap ug uban pa! kung ikaw adunay kwarta mamahimo nimo ang tanan o  ma angkon nimong tanan ang buot nimong angkonon, apan kung ikaw walay kwarta mo abot sa punto nga  ma buhat nimo ang tanan aron maka angkon ug salapi.

Samtang kami ga pahigayon sa among lecture sa usa ka subject, adunay pangutana among professor kanamo……” Para nimo, unsa ang kwarta? Grasya ba kini o usa ka Sumpa? “ ug mao kini ang tubag sa akong mga classmate:

GRASYA! (Blessing)
Ang kwarta mamahimong grasya kung kini gikan sa imong kahago! Posible sab nga ma konsidera kini nga grasya kung ikaw nanginahanglan ug kalit kining mi abot kanimo. Gawas pa sa mga nasamptin nga rason, ma konsidera usab nimo nga grasya ang kwarta tungod kay usa kini ka instrument aron ikaw maka palit o maka angkon sa imong gusto paliton!

SUMPA!(CURSE)
Ang kwarta sumpa tungod kay daghang mga dautan nga panghitabo  sa kalibutan nga may kalaubtan sa kwarta! Mamahimo sab nga sumpa ang kwarta kay tungod niiini mo lahi ang batasan sa usa ka tao kung maka gunit na sa dako nga salapi, ug usa kini ka sumpa kay tungod niini adunay conflict sa atong goberno!

Para nimo? Ang kwarta, BLESSING o CURSE? Liisod nga pangutana apan para nako, ang kwarta mamahimo lamang usa ka Grasya o Sumpa depende sa tumong o pag gamit sa tao nga anaa niini! Para sa mga adunahan usa kini ka blessing, apan para sa mga nanginahanglan usa kini ka sumpa!


Sunday, January 12, 2014

Ang Kamatuoran bahin sa saging (Banana Powers)
Kahibalo ba ka nga ang saging:


1.) MAAYO NGA SOURCE SA POTASSIUM

2.) MAKA PA DUNGAG UG ENERGY

3.) MAKA PA KALMA SA "NERVOUS SYSTEM"

4.) MAKA PA NINDOT UG MOOD

5.) MAKA PA WAGTANG UG ANEMIA

6.) TAMBAL SA "DEPRESSION"

7.) MAKA PA WAGTANG SA HANG-OVER

8.) MAKA PA IMPROVE UG CONCENTRATION

9.) TAMBAL SA CONSTIPATION

10.) MAKA TABANG KUNG IKAW ADUNAY ULCER

11.)  MAKA PA WAGTANG UG STRESS

12.) TAMBAL SA HEART BURN

13.)  TAMBAL SA STROKE ug

14.) PWEDI HIMOON UG SHOE POLISH
IGSOON SA BASO

Lami mabuhi kung aduna kay daghang mga amigo. gawas sa imong pamilya pwedi pud nimo sila duolan kung ikaw may problema nga gi ka atubang. Tinood nga lisod pangitaon ang tinuod nga amigo, sama sa  usa ka  relasyon kinahanglan pud kini ug panahon aron ma ingon nga lig-on ang panag amigohay. aduna koy na basa nga quoutes nga naga ingon," Lisod pangitaon ang true friend, True love pa kaha?". naka  ingon ko sa akong kaugalingon nga sakto pud! apan sa dugay nga pagpamalandong ug base sa akong na experience, naka huna-huna ko adunay dakong kalahian ang MAG UYAB sa MAG AMIGO. Kung ang mag uyab mag buwag, adunay dako nga chansa nga maguba ang panaghigalaay ug dili na mag tagdanay! Samtang sa panag amigohay, padayon ang panag higalaay bisan unsa pa ka dako ang away.


 Para nako, kung aduna kay daghang amigo mura na sab ka ug millionaryo! o sobra pa sa millionaryo o billionaryo kay ang tinood nga mga amigo PRICELESS! dili kini ma bayran ug pipila ka kantidad, busa angay nimo nga sila i treasure! gawas sa seryoso nga storya bahin sa panag amigohay, sila pud usahay ang mga tao nga mo tudlo nimo ug mga binuhatan nga dili o wala nimo gina buhat. Dautan man o maayo nga binuhatan, dako ug impluwensya ang amigo!


 Nindot pud huna-hunaon ug malipay na ta kung atong mga amigo adunay na kab-ot sa iyang kinabuhi, timaan lamang kini nga ang imong amigo naningkamot ug nag sakripisyo aron ma tuman iyang mga pangadoy sa kinabuhi. Apan ngano kaha nga adunay mga panag amigohay nga maguba? para nako daghang rason; materyal nga butang, Kinaiya / Batasan, Kwarta, Pasensya, Pag salig ug aduna pud koy na saksihan nga naguba nga panag amigohay tungod lamang sa usa ka babae..


Dili ma sukod  ang kalipay nga atong ma sinatian kung kita mag tapok kauban atong mga amigo, mag hisgut ug mga kabuang ug kaagi nga inyong na experience, mag pagawsanay ug sakreto, mag pa hambogay ug mag pasikatay! Ang kana nga kalipay timaan lamang nga aduna moy kaagi nga mao'y maka pa lig-on sa inyong panag amigohay.... busa dili nako ma likayan mangutana sa akong kaugalingon, unsa kaha akong buhaton kung wala koy mga amigo? tinood man sila sa akoa o dili, basta ang importante mi hatag sila ug panahaon! para nako, sila akong "IGSOON SA BASO" ug naka uban nako sila sa akong kalipay ug kasakit. :) 

(C) Adjustatl.org


BISAYA WORD PLAY 101 (Lingaw –Lingaw dala pagduda)

Kitang mga bisaya ang may usa sa pinaka lisod sabton nga dialect! Adunay mga termino o WORD nga sama ra pud sa ubang dialekto, apan adunay lahi nga meaning. Halimbawa ang “LANGGAM”.. Sa atong mga bisaya pag mo hisgot ug langgam, ang mo sulod sa atong huna-huna mao ang hayop nga mo lupad! Apan kung sa tagalog, ang langgam kay ga kamang… pag mo ingon kitang mga bisaya nga “PAGOD” ang mo sulod sa atong utok mao ang pagod nga tungod sa kalayo, apan kung sa tagalong ang pagod naga describe sa tao nga gi kapoy………

Gawas pa niini, kitang mga bisaya ang may usa sa pinaka WILD nga imagination pag abot sa pag gamit sa mga bisaya terms. Sa akong panag eskwela, aduna sab akoy na kat-onan nga maka lingaw nga visayan terms nga gi combine aron mamahimong maka lingaw, gawas sa mga theories nga may kalabutan sa akong kurso !  ang termino nga kung imong paminawon “BASTOS” apan kung imong susihon ang meaning sa likod maka ngisi ka ug ma relate nimo sa sikat na linya nga “Don’t Judge the book by its cover”

Halimbawa niini ang:

OTIN
Kung imong paminawon, ang mo sulod sa imong utok mao ang sex organ! Apan kini nga termino gi gamit pinaagi sa pag describe sa usa ka klase sa luto sa pagkaon. (OTIN – Odong ug TINapa)


GIPUSIL
Kung maka dungog kita ani nga storya, literal nga mo sulod sa atong huna-huna ang buhat o aktong pag buhat sa krimen! Apan kini nga termino gamiton pinaagi sa pag describe sa usa ka side dish. (GIPUSIL – GInamos gi PUS-an ug SILi)


BUTU
Ang butu pwedi gamiton sa usa ka illongo para I describe ang usa ka sex organ! Apan para sa bisaya ang kini nga termino ga describe sa usa ka ilimnon. (BUTU – BUgnaw nga TUbig)


BILAT
Walay duda! Ang mo sulod sa imong utok mao ang sex organ sa usa ka babae! Apan sayop ka… ang kini nga termino short form sa 2 ka pagkaon (BILAT – BIngka ug LATik)


SHABU
 Opppps! Dili kini mao ang shabu nga imong gi huna-huna…. Short form gihapon kini sa 2 ka pagkaon. (SHABU – SHAkoy ug BUdbud)


Tinood nga ma relate nimo diri nga topic ang sikat na linya nga “DON’T JUDGE THE BOOK BY ITS COVER” kay kung imong paminawon, bastos o direkta ang buot ipasabot apan kung imong susihon ang meaning, maka hatag diay kini ug kalipay ug ngisi sa atong dagway! Usa lamang kini ka timaan nga LINGAW ang Visayan Dialect!BISAYA MORE FUN IN THE PHILIPPINES! :-)Friday, January 10, 2014

GUGMANG TINUD-ANAY NGA WALAY HUBOAY (Guy's POV)

(C) Google.com


Daghan sa mga mag uyab nga kabataan karong panahon dili mag dugay kung dili mo sulod sa "PREMARITAL SEX". either gi sabotan o tungod sa curiosity. pero tinood ba nga sukdanan ang sex sa usa ka lig-on nga relasyon? kasagaran sa mga babae mo ingon nga dili nila ma angkon ang gugmang tinud-anay gikan namong mga lalaki  kung dili nila ihatag ilang "Virginity". pero para nako, dili kini sukdanan para mahimong lig-on ang usa ka relasyon. daghang mga pamaagi nga pwedi himoon sa usa ka babae aron ma angkon nila ang gugmang tinud-anay nga dili mo engange sa premarital sex. 


1. Supportive

Para namong mga lalaki, okay na sa amoa kung among uyab supportive sa among mga gusto ug interest sa kinabuhi.( usa ka maayong halimbawa niini; Kung ang inyong boyfriend hilig mag duwa ug basketball, supportahan ninyo sila pinaagi sa pag lantaw sa duwa ug pag cheer. or pag trapo-trapo kunohay sa ilang mga singot. mamahimo silang proud sa inyo labi na kung daghang tao ang maka saksi....dungag pogi points na para namo) pero kung dautan nga binuhatan ang inyong ma saksihan gikan sa inyong boyfriend, ayaw ug suportahi!


2. Respeto sa privacy 

kadaghanan namong mga lalaki samokan ug dili ganahan kung among uyab dili kabalo mo respeto ug privacy! dili porket uyab, kinahanglan kabalo sa tanan ug dapat ipa hibalo ang tanan. aduna pud mga butang nga dapat magpabilin nga private para namong mga lalaki. (kasagaran sa mga in-ani nga kaso ang FB accounts sa boyfriend nga hilabtan sa ilang uyab, ang cellphone nga halos kada oras i check) 


3. Good Influence 

Ganahan ming mga lalaki kung among uyab mamahimong maayong impuwensya sa amo.( kung ikaw ang klase sa babae nga hilig mo simba, testingi ug impluwensya imong uyab hantod iya kining ma adopt ug hantod siya na mismo ang mo hagad nimo.) 


4. May direksyon ang kinabuhi

Ganahan kaayo ming mga lalaki ug uyab nga daghang pangandoy/pangarap sa kinabuhi, dili lang para sa iyang kaugalingon ug para usab sa inyong relasyon. usa ka basehan namong mga lalaki para ma sulti namo nga ang usa ka babae adunay direksyon sa kinabuhi kay kung ang among uyab kugihan/masipag ug dili mo sayang sa oras para sa mga butang nga walay hinungdan. 


5. Caring

Kaming mga lalaki ganahan mi kung among uyab mo palangga ug sakto namo! dili pasabot nga kinahanglan magkita matag adlaw para alagaan me, kundi dapat naa among uyab sa sitwasyon nga kinahanglan namo ug pag atiman nga ang uyab ra ang maka hatag.


6. kahibalo mo tulon ug pride (Dili katong sabon) 

Ang tanang tao nga na buhi sa kalibutan adunay pride! pero sa usa ka relasyon, kinahanglan dili ipa labi ang pride. natural namong mga lalaki ang mag labaw ang pride usahay, labi na pag abot sa mga butang nga kinahanglan kami ang mo desisyon mao nga dapat kahibalo mo pa ubos among girlfriend para ma likayan ang conflict sa relasyon.


7. kahibalo kung unsa among gusto ug dili gusto

Para namong mga lalaki, ganahan me kung among uyab kabalo sa among likes and dislikes. hilabi na pag abot sa pagkaon, sitwasyon ug batasan. busa kamong mga babae dapat kabalo mo adjust.


8. Dili mo demand ug butang nga dili namo kayang i hatag

Adunay mga babae nga hilig mo demand sa ilang uyab, hilabi na pag abot sa materyal na butang! okay ra kana.. apan dapat kanang ma kaya ra ihatag ug dili mo abot sa punto nga nagkalisod na me aron lang ma hatag inyong gusto.


9. Dili dalo ug oras / kahibalo mo value ug oras nga among i hatag

Importante ang oras sa usa ka relasyon, dili mi ganahang mga lalaki ug babae nga dili kabalo mo value ug panahaon nga among i hatag. 

10. faithful

Ang usa sa pinaka importante sa tanan mao ang "faithfulness", bisag unsay mahitabo sa usa ka relasyon, bisan ka pila pa mo agi ug away basta magpa bilin nga faithful ang babae posible pud nga magpa bilin nga faithful ming mga lalaki.  "AWAY LANG! WALAY BULAGAY" 
Busa para nako dili sukdanan ang SEX para ma angkon ang gugmang tinud-anay ug magpabilin nga lig-on ang relasyong boyfriend ug girlfriend! kay kung tinood nga nag hinugugmaay ang mag uyab, maka huwat sila sa saktong panahaon! 


(Devils Advocate) 

Essential ang SEX sa usa ka relasyon...................kung ang LALAKI ug BABAE kay KASAL NA!